Στην κατηγορία αυτή θα βρείτε παπούτσια και νάρθηκες τόσο για μετεγχειρητική χρήση όσο και για διαβητικό πόδι. Παπούτσια για το γύψο. Μετεγχειρητικούς νάρθηκες πρόσθιας αποφόρτησης και πτέρνας

Showing all 9 results