Στην κατηγορία “Γόνατο” θα βρείτε πληθόρα από προϊόντα για να στηρίξουν το γόνατο. Θα δείτε επιγονατίδες ελαστικές με οπή ή χωρίς, με μπαλένες και ιμάντες μηροκνηνικούς νάρθηκες, ακινητοποιητές. Νάρθηκες τεσσάρων σημείων, νάρθηκες οστεοαρθρίτιδος γόνατος.