Εδώ στην κατηγορία “Ώμος – Άνω Άκρα” θα βρείτε όλους τους νάρθηκες για το χέρι και τον ώμο. Από ωμίτες  και ελαστικούς νάρθηκες μέχρι και νάρθηκες όπως νάρθηκες τηλεσκόπικούς αγκώνα, μαξιλάρια απαγωγής, ακινητοποιητές αγκώνα και είδικούς νάρθηκες δακτύλου.